Rozwody w Zabrzu

Zajmujemy się reprezentowaniem naszych klientów m.in. podczas spraw rozwodowych w Zabrzu. Wspieramy małżonków na każdym etapie postępowania, także jeszcze przed jego rozpoczęciem. Zajmujemy się:

  • przygotowywaniem pozwów rozwodowych,
  • reprezentowaniem Klientów przed sądem,
  • gromadzeniem i przedstawianiem dowodów w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie,
  • kwestiami bezpośrednio powiązanymi z rozwodem, takimi jak ustanowienie opieki rodzicielskiej nad małoletnimi i nałożenie na jedną ze stron obowiązku alimentacyjnego.

Istnieje wiele przyczyn rozpadu małżeństwa, dlatego tak ważne jest podejście do sprawy indywidualnie. Weryfikujemy wszystkie czynniki, a także oczekiwania Klienta, np. względem wysokości alimentów. Zajmujemy się rozwodami w Zabrzu i wielu innych, pobliskich miejscowościach.

 

Profesjonalizm i empatyczne podejście

Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwodach w Zabrzu, dlatego potrafimy wykazywać się odpowiednim podejściem do naszych Klientów. Trzeba bowiem pamiętać, że sprawy dotyczące rozpadu rodziny wiążą się z dużymi emocjami, zwłaszcza gdy małżeństwo doczekało się dzieci, a te wciąż są małoletnie. Podchodzimy do postępowania empatycznie, a jednocześnie profesjonalnie. Możemy spojrzeć na sprawę obiektywnie, dzięki czemu znacznie sprawniej realizujemy kolejne etapy naszych działań. Wspieramy Klientów w gromadzeniu dowodów oraz reprezentujemy tam, gdzie nie są oni w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje interesy. Staramy się wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Indywidualne podejście

Warto wiedzieć, że rozwody różnią się od siebie w zależności m.in. od powodu wystąpienia rozbicia małżeństwa. Takie postępowania można podzielić na następujące rodzaje:

  • z orzekaniem o winie,
  • bez orzekania o winie,
  • z małoletnimi dziećmi,
  • bez małoletnich dzieci,
  • z podziałem majątku,
  • bez podziału majątku.

Zdecydowanie najłatwiejsze są postępowania, w przypadku których obie strony zgadzają się co do rozpadu pożycia małżeńskiego i chcą rozpocząć nowe życie z innymi partnerami. Większe problemy pojawiają się w sytuacji, gdy doszło do zdrady lub innego rażącego błędu jednej ze stron, skutkującego rozbiciem związku. Wówczas konieczne jest udowodnienie przed sądem winy małżonka. Ma to ogromny wpływ m.in. na sposób podzielenia majątku. Dysponujemy doświadczeniem również w rozwodach z orzeczeniem o winie. Wiemy, jak gromadzić i przedstawiać dowody, by wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla naszego Klienta.

Zajmujemy się rozwodami w Gliwicach, Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dbamy o to, by przeprowadzić cały proces od początku, aż do uzyskania wyroku sądu. Na każdym etapie odpowiadamy na pytania naszych Klientów i wybieramy rozwiązania, które pozwalają na chronienie ich interesów.