Odszkodowania w Gliwicach

Zajmujemy się reprezentowaniem naszych klientów w sprawach o odszkodowania w Gliwicach. Wypłacenie należnych środków może mieć związek z różnymi zdarzeniami. Wśród tych, którymi najczęściej się zajmujemy, warto wyróżnić:

  • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,
  • odszkodowania za śmierć członka rodziny,
  • odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych,
  • odszkodowania za wypadki w obrębie działalności rolniczej,
  • odszkodowania za błędy medyczne,
  • odszkodowania za bezpodstawne zwolnienia lub wypadki przy pracy,
  • odszkodowania lotnicze.

Bez względu na dokładny charakter sprawy, w każdym przypadku konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów, a także właściwe przedstawienie ich przed sądem. Niekiedy konflikty tego typu można rozwiązać bez rozpoczynania procesu. Zajmujemy się zarówno negocjacjami, jak i występowaniem w sądzie w sytuacji, gdy dojdzie do złożenia pozwu. Staramy się wypracować dla naszych Klientów jak najwyższą kwotę odszkodowania za poniesione straty.

 

Odszkodowania a zadośćuczynienia – kancelaria w Gliwicach

W naszej kancelarii w Gliwicach zajmujemy się także uzyskiwaniem zadośćuczynień. Są to specjalne rodzaje odszkodowań, wynikające z doznania szkody niemajątkowej. Zazwyczaj zadośćuczynienia wypłaca się w przypadku uszkodzenia ciała, a także krzywd psychicznych lub moralnych. Najczęściej są to:

  • zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub zdrowia,
  • zadośćuczynienia z tytułu śmierci członka rodziny,
  • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Postępowania dotyczące szkód niematerialnych zwykle są znacznie bardziej problematyczne, dlatego adwokat powinien cechować się szeroką wiedzą i umiejętnością gromadzenia odpowiednich dowodów. W takich sporach często występują biegli specjaliści, potwierdzające doznane urazy, zwłaszcza te na tle psychicznym.

Występujemy o przyznanie odszkodowania w Rudzie Śląskiej, Zabrzu oraz Gliwicach. Działamy zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i firm. Często bierzemy udział również w postępowaniach, w których występuje większa liczba poszkodowanych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, starając się opracować taki plan działania, by uzyskać jak największe możliwe odszkodowanie dla naszego Klienta.