Alimenty w Rudzie Śląskiej

Rozwody są bardzo trudnymi postępowaniami, angażującymi zarówno dorosłych, jak i dobro dzieci. Z tego powodu po rozpadzie małżeństwa konieczne jest ustalenie m.in. kwestii związanych z podziałem wydatków na podopiecznego. Zazwyczaj strona, która nie wychowuje dziecka, jest zobowiązana do płacenia konkretnej sumy na jego utrzymanie. Dokładna wartość alimentów zależy od wielu czynników – jest ona ustalana podczas postępowania sądowego.

Zanim dojdzie do ustanowienia alimentów, konieczne jest rozwiązanie kwestii podziału opieki rodzicielskiej. Adwokat może pomóc w takich sprawach, wybierając najlepsze rozwiązanie dla swojego Klienta. Po ustanowieniu opieki konieczne jest bowiem wykazanie, ile kosztuje utrzymanie małoletniego. Wysokość alimentów może więc różnić się w zależności od takich czynników, jak:

  • miejsce zamieszkania – koszty utrzymania zwykle są wyższe w dużych miastach,
  • zarobki rodziców i dotychczasowy poziom życia,
  • potrzeby związane z edukacją, w tym również zakwaterowaniem na studiach oraz zajęciami dodatkowymi.

Pomoc prawnika jest bardzo ważna w sytuacji, gdy rodzic chce jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka. Specjalista pomaga zdobyć wszystkie niezbędne dowody, wskazujące na wydatki ponoszone w związku z wychowaniem podopiecznego. W naszym interesie jest, by uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla Klienta. Bierzemy udział w wielu sprawach o alimenty w Rudzie Śląskiej, dlatego dysponujemy doświadczeniem pozwalającym na sprawne przeprowadzanie czynności.

 

Sprawy o zwiększenie alimentów

W zakres naszych kompetencji wchodzi również reprezentowanie Klientów w sprawach o zwiększenie alimentów w Rudzie Śląskiej. W sytuacji, gdy do rozwodu rodziców doszło jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły, z czasem może okazać się, że wydatki związane z utrzymaniem podopiecznego wzrastają. Wówczas konieczne jest złożenie dodatkowych dokumentów i przeprowadzenie kolejnego postępowania, które ma za zadanie wykazać naturalny wzrost kosztów. W polskim prawie dopuszcza się możliwość zwiększenia alimentów. Trzeba jednak pamiętać, że ich wartość musi być dostosowana do możliwości finansowych drugiego z rodziców.

Konieczność zwiększenia alimentów wynika nie tylko z pójścia dziecka do szkoły. Potrzeby rosną wraz z dojrzewaniem podopiecznego. Nastolatkowie i studenci potrzebują znacznie większej sumy pieniędzy, pozwalającej na pokrycie m.in. wyżywienia i zakwaterowania w trakcie studiów. Jeśli alimenty zostały ustanowione kilkanaście lat temu, ogromny wpływ na ich wysokość ma także inflacja.

Postępowania o zwiększenie alimentów w Rudzie Śląskiej toczą się również w związku z chorobami i wypadkami dotyczącymi dziecka. Wówczas rodzic jest obciążony koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Na ten czas alimenty mogą zostać zwiększone, by podzielić wydatki pomiędzy dwojga dorosłych.

 

Pomoc prawnika w sprawach o alimenty

Pomoc specjalisty w sprawach o alimenty jest bardzo ważna. Taka osoba potrafi podejść do postępowania bez emocji, co w przypadku rozwodzących się małżonków okazuje się niezwykle trudne. Prawnik dysponuje też wiedzą dotyczącą niezbędnych dokumentów, terminów ich składania, a także dodatkowych formalności, jakich należy dopełnić w związku z postępowaniem. Wspiera podczas sprawy, a także reprezentuje Klientów przed sądem. Zapewnia im empatyczne podejście i profesjonalizm, który pozwala na obiektywne i rzeczowe spojrzenie na daną sytuację. Zatrudnienie prawnika zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania, zwłaszcza gdy drugi rodzic również korzysta z usług specjalisty.