Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w celu dostosowania standardów prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej do wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przygotowujemy politykę bezpieczeństwa, instrukcję, plan sprawdzeń, niezbędną ewidencję i upoważnienia oraz zapewniamy przeszkolenie pracowników.

Naszym celem i najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie Państwa pracowników do pełnej swobody i biegłości w posługiwania się danymi osobowymi. Kancelaria zapewnia wsparcie informatyczne.

 

Dowód osobisty

 

 

Z czym wiąże się brak wdrożenia RODO?


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców i ich użytkowników, bowiem wprowadza szereg zmian związanych z ochroną tychże danych. Kwestie związane z RODO dotyczą zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw i rodzinnych firm. Każda działalność przetwarzająca dane osobowe osób fizycznych zobowiązana jest do dostosowania rozwiązań, polegających na ochronie. Za naruszenie przepisów dotyczących RODO grożą wysokie kary pieniężne. Co więcej, brak przystosowania się do zmian może skutkować wprowadzeniem czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania danych osobowych dla danej działalności.