Pomoc prawna dla placówek oświatowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedszkoli, szkół - do poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego - i innych placówek oświatowych. Wspieramy w procesie redagowania i aktualizacji statutów i regulaminów oraz realizacji wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
Redagujemy również pisma i oferujemy zastępstwo procesowe między innymi w sprawach:

  • pracowniczych,
  • podlegających przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • będących następstwem zdarzeń nagłych i wypadków z udziałem dzieci.

Aby udzielać pomocy prawnej placówkom oświatowym - w tym nauczycielom oraz dzieciom i ich rodzicom - jako prawnicy musimy nie tylko specjalizować się w prawie oświatowym, ale także orientować się w licznych rozporządzeniach wykonawczych, zarządzeniach, interpretacjach, a nawet regulacjach prawa miejscowego. Zapewniamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do udzielania pomocy prawnej na każdym etapie funkcjonowania placówki: od jej zakładania i organizacji funkcjonowania po zmiany i likwidację. Pomoc dotyczy również kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także sprawach związanych bezpośrednio z działalnością placówki na rzecz uczniów.

Co więcej, możemy pomóc w rozwiązywaniu konfliktów powstałych na różnych liniach pomiędzy rodzicami, uczniami, nauczycielami czy dyrekcją szkoły. Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w kwestiach związanych z prawem oświatowym.

 

Kobieta w blibliotece

 

szkoła podstawowa nr 22

szkoła podstawiowa nr 17

szkoła podstawowa nr 24

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zabrzu