Pomoc prawna w służbie zdrowia

Lekarze i pracownicy służby zdrowia wymagają wsparcia i opieki prawnej. Mogą być pokrzywdzeni w relacjach z pracodawcami, przełożonymi i pacjentami. Zaostrzenie przepisów karnych, brak środków ochrony osobistej to tylko przykłady działań, które - zamiast przyczyniać się do poprawy świadczonych usług medycznych - powodują jedynie eskalację napięć. W tych przypadkach zadaniem adwokata jest przede wszystkim łagodzić spory, walczyć na ochronę podstawowych praw oraz domagać się sprawiedliwych odszkodowań.

Zapewniamy pomoc prawną m.in. szpitalom, przychodniom oraz indywidualnym praktykom lekarskim. Nasi prawnicy posiadają należytą wiedzę z zakresu prawa medycznego, jak i również znają specyfikę branży lekarskiej. Udzielamy wsparcia niezależnie od rodzaju sprawy i na każdym jej etapie.

Nasza pomoc obejmuje kwestie organizacyjne oraz prawne. W sytuacjach spornych zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach - np. w sprawach związanych z błędami medycznymi. Staramy się dojść do porozumienia ze wszystkimi stronami konfliktu i znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie sytuacji. Nasza praca polega również na bieżącym wsparciu i czynnościach organizacyjnych. Podejmujemy się chociażby opiniowaniem różnego rodzaju umów czy analizy bezpieczeństwa prawnego danych osobowych w placówkach leczniczych - m.in. RODO czy dokumentacja medyczna.

 

Lekarz