Alimenty w Gliwicach

Zajmujemy się sprawami o alimenty w Gliwicach oraz na terenie okolicznych miejscowości. Takie usługi są niezbędne m.in. w sytuacji, gdy doszło do rozwodu rodziców, a wciąż mają oni małoletnie dzieci. Alimenty mają za zadanie pokryć potrzeby podopiecznych, rekompensując brak opieki przez jednego z rodziców. Ich wysokość zależy przede wszystkim od wieku dziecka, wydatków ponoszonych w związku z jego wychowaniem oraz możliwości finansowych dorosłego. Często polubowne ustalenie alimentów jest niezwykle trudne, dlatego sprawa trafia do sądu. W takich przypadkach bardzo ważne jest postawienie na pomoc specjalisty, który potrafi odpowiednio uargumentować potrzeby dziecka, a także podejść do sprawy bez emocji.

 

Podwyższenie i uchylenie alimentów

Alimenty można m.in. podwyższyć. Ma to miejsce w sytuacji, gdy potrzeby dziecka zwiększyły się, a pieniądze ustanowione podczas poprzedniej sprawy sądowej są już niewystarczające. Do takich przypadków dochodzi m.in. gdy:

  • dziecko poszło do szkoły, a więc konieczne jest finansowanie pomocy naukowych czy zajęć dodatkowych,
  • podopieczny kontynuuje naukę na stopniu studenckim, a rodzic pomaga w utrzymaniu się w innym mieście,
  • koszty życia zmieniły się z przyczyn zewnętrznych,
  • doszło do wypadku lub choroby, w związku z którymi konieczne jest realizowanie kosztownego leczenia.

Pomagamy zarówno stronom wychowującym dziecko, jak i tym, które płacą alimenty. W drugim przypadku często pojawia się chęć uchylenia tego świadczenia. Jest to możliwe w kilku przypadkach:

  • rozpoczęcie pracy zarobkowej dziecka, pozwalającej na samodzielne utrzymanie się (ważne jest, by kwota pozwalała na pokrycie wszystkich życiowych potrzeb),
  • zbyt małe zarobki rodzica zobowiązanego do wypłacania alimentów.

Sąd może przychylić się do wniosku o uchylenia alimentów w sytuacji, gdy podopieczny rozpoczął studia zaoczne, a więc jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Taka decyzja może zostać podjęta również wtedy, gdy małoletni jeszcze nie rozpoczął pracy. Do uchylenia alimentów dochodzi także w sytuacji, kiedy rodzic uległ poważnemu wypadkowi, a więc nie może on kontynuować pracy zarobkowej. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

 

Dlaczego wiele osób korzysta z pomocy prawnika w sprawach alimentacyjnych?

Prawnik jest nieocenioną pomocą w sprawach alimentacyjnych. W naszej kancelarii w Gliwicach pomagamy m.in. zgromadzić niezbędne dowody, na podstawie których sąd podejmie ostateczną decyzję na temat ustanowienia świadczenia. Muszą one wskazywać na wydatki związane z potrzebami małoletniego. Oprócz tego zajmujemy się reprezentowaniem naszych Klientów w sądzie. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku spraw rodzinnych, wiążących się z silnymi emocjami. Prawnik może podejść do danego postępowania z dystansem, co pozwala na znacznie skuteczniejsze działanie. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami walczącymi o alimenty, dlatego potrafimy zachować odpowiednią dozę empatii i profesjonalizm.