Odszkodowania

§ Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria reprezentuje klientów w procesach o naprawienie szkód wyrządzonych w następstwie zaniedbań związanych z procesem leczenia takich jak błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok Sądu Okręgowego

 

§ Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania o naprawienie szkód będących następstwem wypadku komunikacyjnego. Likwidacja szkody może polegać na pozasądowych mediacjach z ubezpieczycielami sprawców wypadków i kolizji drogowych, jak również na reprezentacji w procesach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.

 

Podpisanie dokumentów

 

 

§ Odszkodowania za wypadki przy pracy

Pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione straty materialne - w tym obniżenie dochodów - oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Kancelaria reprezentuje pracowników w celu ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy; w sprawach rentowych i odszkodowawczych , a także w postępowaniach mediacyjnych i sądowych zmierzających do likwidacji wszelkich strat będących następstwem wypadku przy pracy.

 

§ Odszkodowania za pracę w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujące ich normy. Dotyczy to również osób zatrudnionych w systemie zadaniowym. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów podczas całości postępowania dążącego do wyegzekwowania odpowiedniego odszkodowania w związku z pracą w godzinach nadliczbowych. link

 

§ Szkody lotnicze

Szkody lotnicze są następstwem odwołania lub opóźnienia lotu, utraty, uszkodzenia bądź opóźnienia otrzymania bagażu, a także nadkompletu pasażerów (overbooking). Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich praw z przedstawicielami linii lotniczych, lotnisk itp.

 

§ Skargi do Strasburga

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten tryb postępowania umożliwia naprawienie krzywd wyrządzonych w następstwie naruszenia praw człowieka przewidzianych w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.