Alimenty w Zabrzu

W wielu przypadkach po narodzeniu dziecka konieczne jest zasądzenie alimentów. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których jeden z rodziców zmuszony jest do samodzielnego wychowania podopiecznego. Alimenty wyznacza się także w trakcie spraw rozwodowych. Powinny być one na tyle wysokie, by pokryć wszelkie potrzeby dziecka, związane również z jego edukacją.

Pomoc adwokata w sprawach alimentacyjnych jest bardzo ważna. Rodzice zazwyczaj nie dysponują wiedzą w zakresie prawa, dlatego nie potrafią oni złożyć odpowiednich pism czy wystąpić w sądzie, broniąc swoich interesów. Specjalista orientuje się we wciąż zmieniających się przepisach. Potrafi wskazać, jakie dowody należy zgromadzić, aby potwierdzić wydatki na dziecko. Zajmuje się również przygotowaniem niezbędnych dokumentów, wymaganych przez sąd. Prawnik reprezentuje swoich Klientów przed sądem, dzięki czemu szansa na uzyskanie odpowiedniej kwoty staje się znacznie większa.

 

Odpowiednie podejście do spraw o alimenty

Trzeba pamiętać, że podczas spraw o alimenty konieczne jest zachowanie odpowiedniego podejścia. W naszej kancelarii w Zabrzu dbamy o to, by brać pod uwagę emocje Klientów i podchodzić do nich z właściwą dozą empatii. Jednocześnie możemy działać w pełni obiektywnie i skupić się na zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji. Nasza pomoc jest nieoceniona w sytuacji, gdy w wyniku rozwodu Klient odczuwa silne emocje i nie jest w stanie samodzielnie zająć się niezbędnymi formalnościami.

Dbamy przede wszystkim o interesy najmłodszych. Dążymy do ustanowienia alimentów o takiej wysokości, która pozwoli na pokrycie wszelkich potrzeb życiowych, a także zajęć w czasie wolnych. W razie konieczności możemy również zawnioskować o podwyższenie alimentów.

 

Kiedy możliwe jest zwiększenie alimentów?

Zajmujemy się również sprawami, w których rodzic wychowujący dziecko chce podnieść wysokość alimentów. Jest to możliwe przede wszystkim w sytuacji, gdy potrzeby podopiecznego zmieniają się wraz z upływem czasu. Wśród nich można wyróżnić:

  • pójście dziecka do szkoły – w takim przypadku potrzeby stają się znacznie większe niż w sytuacji, gdy podopieczny w momencie ustanawiania alimentów nie rozpoczął jeszcze edukacji,
  • nagłe zdarzenia losowe, w tym choroby wymagające pokrywania kosztownych zabiegów i konsultacji lekarskich,
  • dorastanie – nastolatkowie zwykle mają znacznie większe potrzeby niż małe dzieci. Taka sama sytuacja występuje, gdy podopieczny decyduje się na kontynuowanie nauki np. na poziomie studiów,
  • zwiększające się koszty życia, wynikające m.in. z inflacji.

Oznacza to, że alimenty ustanowione w momencie rozwodu nie muszą obowiązywać w niezmienionej formie przez kolejne kilka lub kilkanaście lat. Jeśli rodzic zauważy, że przyznawane pieniądze przestają wystarczać na pokrycie najważniejszych potrzeb dziecka, może on wystąpić z wnioskiem o podniesienie alimentów. W takim przypadku konieczne jest skonstruowanie odpowiednich pism, a także rozpoczęcie postępowania w sądzie. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach alimentacyjnych nie tylko na terenie Zabrza, lecz także Gliwic czy Rudy Śląskiej.