Kancelaria adwokacka w Rudzie Śląskiej

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się świadczeniem usług z zakresu doradztwa, redagowania dokumentów i występowania z ramienia Klientów przed sądem. Działamy na terenie Rudy Śląskiej. Specjalizujemy się zwłaszcza w:

  • sprawach rodzinnych (związanych m.in. z rozwodami, podziałem spadku, a także wyznaczeniem alimentów i opieki nad dziećmi),
  • sprawach z zakresu prawa pracy,
  • wdrażaniu RODO do firm,
  • obsługą prawną sklepów internetowych,
  • sporach dotyczących praw konsumentów,
  • ubieganiu się o wypłacenie odszkodowania,
  • pomocy w zakładaniu stowarzyszeń czy firm,
  • dopełnianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i firmami. Zajmujemy się nie tylko czynnościami przed sądem, lecz także przygotowywaniem dokumentów i weryfikowaniem, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa.

 

Przygotowywanie dokumentów

Jakiekolwiek umowy, pisma składane w urzędach czy pozwy sądowe powinny zostać skonstruowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Samodzielne zredagowanie takich dokumentów może być trudne. Prawnik w Rudzie Śląskiej może zająć się stworzeniem treści ważnych umów w taki sposób, by miały one oparcie w aktualnym prawie, a jednocześnie pozwalały na zabezpieczenie interesów klienta. Sprawdzamy treść dokumentów na życzenie danej osoby również przed ich podpisaniem. W ten sposób możemy zweryfikować, czy w umowie znajdują się zapisy generujące potencjalne ryzyko dla jednej ze stron, a także te niezgodne z obowiązującym prawem.

Dysponujemy wiedzą dotyczącą prawidłowego konstruowania pism składanych w urzędach. Wiemy, jakie sformułowania i ich układ zastosować, by dokument nie został odrzucony. Ma to znaczenie m.in. podczas występowania o pozwolenie na budowę czy składania pozwów sądowych. Kancelaria prawna w Rudzie Śląskiej dr Beaty Bieniek świadczy swoje usługi zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw podpisujących ważne umowy handlowe.

 

Doradztwo prawne adwokata – Ruda Śląska

W razie konieczności udzielamy także doradztwa z zakresu prawa konsumenta, cywilnego czy gospodarczego. W ten sposób możemy wskazać wady i zalety konkretnej inwestycji, a także sprawdzić wiarygodność potencjalnego sprzedawcy lub kontrahenta. Nasza pomoc pozwala również na łatwiejsze zdecydowanie, czy w danym przypadku zasadne jest wkroczenie na drogę sądową. Doradztwo ma ogromne znaczenie także dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w trakcie nowych inwestycji i zmian w obrębie swojej struktury.