Odszkodowania w Rudzie Śląskiej

Zajmujemy się reprezentowaniem naszych Klientów w sporach dotyczących przyznania odszkodowania. Tworzymy niezbędną dokumentację, a także oceniamy, czy w danej sytuacji istnieją przesłanki do ubiegania się o wypłacenie pieniędzy. Nasze działania dotyczą różnych przypadków, w tym także tych prowadzących do doznania szkód fizycznych, psychicznych lub moralnych. Najczęściej działamy w razie wystąpienia:

  • błędów medycznych skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu,
  • błędów linii lotniczych, prowadzących do zgubienia lub uszkodzenia bagażu, a także opóźnienia lotu czy wystąpienia zbyt dużej liczby pasażerów w stosunku do miejsc,
  • uszczerbku na zdrowiu spowodowanego np. w wyniku pobicia,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • śmierci osoby ubezpieczonej,
  • wypadków w zakresie działalności rolniczej,
  • wypadków przy pracy,
  • postępowania pracodawcy niezgodnego z prawem pracy.

Pomagamy Klientom, którzy chcą uzyskać odszkodowania także w związku z wieloma innymi przypadkami. Każda sytuacja jest inna, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do zgłaszanych nam spraw. Na samym początku dokładnie przyglądamy się wszelkim okolicznościom i oceniamy szanse na uzyskanie pieniędzy. Dopiero na tej podstawie możemy zaplanować odpowiednie działania, konsultując każdy aspekt z naszym Klientem.

 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie można ubiegać się bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu. Trzeba jednak pamiętać, że polskie prawo wskazuje na konkretny okres przedawnienia. Oznacza to, że po danym czasie poszkodowany nie uzyska żadnej formy zadośćuczynienia. Z tego powodu warto udać się do prawnika odpowiednio wcześnie – przygotowanie do procesów sądowych często trwa dość długo. Terminy zgłaszania swoich roszczeń warunkuje kodeks cywilny. Zazwyczaj sprawy, w związku z którymi można ubiegać się o odszkodowanie, przedawniają się po nawet kilku latach.

W naszej kancelarii rozpoczynamy usługę od przeanalizowania sytuacji, a także zastanowienia się, czy w danym przypadku istnieje realna szansa na uzyskanie odszkodowania. Wiemy, o jakie kwoty możemy wnioskować. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu postępowania zależy jednak od Klienta. Świadczymy porady prawne w Rudzie Śląskiej. Pomagają one w zdecydowaniu się na kolejne kroki, w tym także złożenie pozwu. Analizujemy wszystkie czynniki, bazując na aktualnych przepisach. Działamy zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i stowarzyszeń czy właścicieli przedsiębiorstw.