Rozwód krok po kroku – jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Proces rozwodowy to nie tylko trudne przeżycie dla obojga małżonków, ale także konieczność dopełnienia licznych formalności. Trzeba przejść przez wiele procedur, wypełnić dokumenty i stawić się na rozprawie. Orzeczenie rozwodu następuje, jeżeli dochodzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, na wielu poziomach: gospodarczym, fizycznym i duchowym. Warto zapoznać się z procedurami rozwodowymi, dzięki temu mogą przebiec sprawnie i bez dodatkowych nerwów.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego jest pierwszym krokiem. Należy umieścić w nim dane swoje i osoby pozwanej, trzeba wskazać sąd, do którego kieruje się pozew oraz wpisać datę i miejsce wypełnienia dokumentu. Drugą częścią jest wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez niego, a także o władzę nad opieką nad dziećmi, wezwanie świadków i o alimenty. W trzeciej części umieszcza się uzasadnienie pozwu i informacje o małżeństwie i potomstwie. Należy go własnoręcznie podpisać i umieścić wykaz załączników. Pozew składa się do właściwego sądu, który został wskazany.

Przebieg rozprawy rozwodowej

Po rozpatrzeniu pozwu, sąd wyznacza datę i godzinę rozprawy, o której zostają poinformowane obie strony. Przeprowadza się postępowanie dowodowe. Przebieg będzie różnił się zależnie od kilku czynników, takich jak obecność dzieci, orzeczenie o winie, zgodność małżonków do rozwodu albo jej brak. Można wtedy skierować strony do mediacji, wtedy postępowanie przedłuża się i rozpraw może być więcej. Natomiast jeżeli obie osoby są zgodne sprawę, można zakończyć na jednej rozprawie. Po przeprowadzeniu rozpraw i postępowania dowodowego sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Jeżeli, któraś ze stron nie będzie zgadzać się z wyrokiem w ciągu 7 dni może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a potem można złożyć apelację.