Obowiązek wdrożenia RODO – co należy wiedzieć?

Działalność gospodarcza w dzisiejszych czasach nierozerwalnie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów, pracowników czy kontrahentów. W związku z tym przedsiębiorcy muszą dostosować się do założeń Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jak radzić sobie z tym obowiązkiem i jakie usługi mogą świadczyć kancelarie adwokackie w tym zakresie?

Co warto wiedzieć o RODO?

RODO to rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie 25 maja 2018 roku i ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej UE. Przepisy te mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, gdyż narzucają im obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur oraz polityk gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych. Zgodnie z RODO, przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz do powołania inspektora ochrony danych, jeśli jest to wymagane.

Jakie są usługi kancelarii adwokackiej w zakresie RODO?

Kancelarie adwokackie oferują wsparcie prawnicze przedsiębiorcom w zakresie wdrażania RODO i przestrzegania przepisów RODO. Wśród usług świadczonych przez adwokatów znajduje się m.in. doradztwo w zakresie opracowania polityki prywatności, audytów ochrony danych czy przygotowania niezbędnej dokumentacji. Profesjonalne kancelarie pomagają również w szkoleniu pracowników z zakresu odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych oraz wdrażającym stosowne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Jakie jest ryzyko nieprzestrzegania RODO?

Niedostosowanie się do przepisów RODO może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorców. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia, organ nadzorujący może nałożyć na firmę karę finansową, której wysokość może wynosić nawet 20 milionów euro lub 4% całkowitego obrotu firmy. Nieprzestrzeganie RODO może również skutkować utratą reputacji w oczach klientów oraz partnerów biznesowych, narażając przedsiębiorstwo na utratę zaufania i destabilizację na rynku. Dlatego też skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej w celu prawidłowego wdrożenia RODO to inwestycja, która pozwala minimalizować ryzyko i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.