5 cech dobrego adwokata

Jest wiele sytuacji w życiu, w których pomoc adwokata może pomóc uniknąć problemów z prawem, czy też rozwiązać istniejące. W przypadku niejasności w zapisach prawnych, czy też braku wiedzy, w jaki sposób postąpić w związku z sytuacją,  w której się znaleźliśmy, udać się można do radcy prawnego, prawnika oraz adwokata.

Czym adwokat różni się od prawnika?

Prawnikiem nazywamy potocznie każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze, by zostać adwokatem, bądź radcą należy ukończyć dodatkowe aplikacje zakończone czterodniowym egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Adwokat świadczy usługi porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych, jako jedyny ma uprawnienia do reprezentowania swoich klientów przed sądem i organami administracji również w  sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy. W przeciwieństwie do radcy nie może być zatrudniany w firmie na umowę o pracę, może wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Jakie cechy powinien mieć dobry adwokat?

Chcąc skorzystać z usługi porad prawnych w Gliwicach, warto poszukać adwokata, który wzbudzi nasze zaufanie. Liczy się nie tylko profesjonalizm obsługi, ale także kompetencje, doświadczenie zawodowe czy też rzetelność w wykonywanej pracy i konkretnie określane specjalizacje.

Dobry prawnik, podejmując się prowadzenia danej sprawy, w pierwszej kolejności powinien wysłuchać wszystkich racji, aspektów sprawy z punktu widzenia klienta. Ważne jest, aby nie próbował oceniać nowego klienta na podstawie wcześniejszych wykonywanych zleceń, gdyż może w ten sposób w prosty sposób pominąć kluczowy punkt w sprawie. Nie da się nie zaznaczyć, że ważne jest też doświadczenie w prowadzeniu danego typu spraw. Sama znajomość teoretyczna nie jest wystarczająca, ważne są specjalizacje. Dobre kancelarie nie podejmują się każdego typu zleceń. Zawężenie pracy powoduje lepsze zrozumienie sprawy, możliwość opracowania skutecznej linii pomocy.